Woyzeck gehoorzaamt de kapitein
Woyzeck gehoorzaamt de dokter
Woyzeck gehoorzaamt Marie
Woyzeck moet schoon zijn
Woyzeck moet sterk zijn
Woyzeck moet slim zijn
Woyzeck moet…
Woyzeck…
Woyze…
Woy…
W…

 

Voor hun locatievoorstelling CAVE CANEM gaat BRANDUNG aan de slag met Woyzeck, de onvoltooide en tijdloze tekst van Georg Büchner. Samen met 9 jonge spelers maken ze een anatomische remix van de tekst en willen zo de ziel bloot leggen van het hoofdpersonage Franz Woyzeck.

Met hun poëtische beeldtaal maakt BRANDUNG een voorstelling waarin ze hun visie laten zien op de prestatiegerichte wereld. Het is om ter mooist, om ter slimst en om ter sterkst tot iemand niet meer kan volgen, analoog aan het tragische lot van Woyzeck. De jongeren in CAVE CANEM spelen schijnbaar onschuldig het Spel van de Grote Mensenwereld waarin sommigen slagen en anderen niet.

Met CAVE CANEM toont BRANDUNG de kwetsbare zoektocht die jongeren afleggen om hun plek in deze turbo-wereld te vinden. Zijn ze vrij in denken en doen of kruipt die wereld nu al onder hun tere vel? De uitkomst werd een surreëel universum. De speelplaats voor de tragische anti-helden van nu en later.

 

Met zijn jonge spelers maakt regisseur Philippe Annaert er een dubbel verhaal van. Zoals Arthur van twee cheerleaders zijn vrouw en zijn dochter maakt, en een hondje neemt tegen de familiale verveling, toont CAVE CANEM de volwassen vervreemding van métro-boulot-dodo. {...} Een charmante voorstelling. (Wouter Hillaert – De Standaard)

Annaert en Marteel hebben de durf in CAVE CANEM de aankomende jeugd met enkele zeer herkenbare situaties te confronteren. Daarenboven zijn de zeer jonge meisjes en jongens er zelf de enige vertolkers van. Van wat je educatief theater zou kunnen noemen, wordt hier duidelijk getoond hoe kunstzinnige speelsheid, nadenken en aanvoelen, creëren en communiceren, theater wordt voor iedereen. (Roger Arteel – Theatermaggezien)

CAVE CANEM is een stomp in de maag, maar wel een goede! (KLARA, Espresso)

 

CAVE CANEM

PREMIERE TAZ#2014

 

Concept & regie: Philippe Annaert m.m.v. Jelle Marteel

Van & met: Maud Brangers, Matthieu Cordy, Arthur Decock, Fauve Denuit, Szaga Lauwers, Anthony Leliaert, Babette Leliaert, Miro Pevenage & Merith Verhoest

Kostuum: Veerle Hasselman

Lichtontwerp: Dirk De Hooghe

Productieleiding: Betse De Vos

Techniek: Frederik Desmedt

Stage regie: Saskia Tilanus

 

IN COPRODUCTIE MET

MET DE STEUN VANFoto's: Saskia Tilanus